Wydrukuj tę stronę

Zasady publikacji

Zapoznaj się z całym regulaminem serwisu etnolodzy.pl

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY

  1. Autor przesyłający na adres administracji artykuł, fotografię, plik graficzny, dźwiękowy lub video, wyraża zgodę na publikację oraz zamieszczenie ewentualnych komentarzy z nim związanych.
  2. Twórca strony zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla niego czasie i kolejności.
  3. Publikacja tekstu na stronie etnolodzy.pl jest nieodpłatna.
  4. Twórca strony zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w przypadku:

- niskiego poziomu merytorycznego, bądź niezgodności z tematyką serwisu,

- wykrycia plagiatu

- wykrycia dublowania i wtórności względem tekstów już opublikowanych

- gdy tekst zawiera treści ksenofobiczne oraz powszechnie uznane za obraźliwe

  1. Twórca strony zastrzega sobie prawo do odrzucenia materiału w całości, lub odesłania autorowi do poprawy
  2. Twórca strony zastrzega sobie do prawo do ewnetualnej korekty językowej, oraz merytorycznej, otrzymanego materiału w celu dostosowania go do wymogów publikacji na stronie internetowej.