poniedziałek, 19 maj 2014

„Sztuka leczenia. Dialog medycyny z humanistyką.” - konferencja

„Sztuka leczenia. Dialog medycyny z humanistyką.” to konferencja interdyscyplinarna mająca na celu zgromadzenie studentów badających pogranicza pozornie odległych gałęzi nauki. Łączy nas centralna płaszczyzna - człowiek (w tym wypadku w roli pacjenta), na którego spoglądamy z różnych perspektyw. Chcemy razem zastanowić się nad oczywistą, choć często marginalizowaną, koniecznością współpracy, sięgania do wzajemnych dorobków i inspiracji.  Planujemy tego dokonać w formie sympozjum, wykładów eksperckich oraz warsztatów.

KIEDY?

 7 i 8 czerwca 2014r.  - Kraków 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego udziału w tym niecodziennym wydarzeniu oraz do śledzenia aktualności na temat konferencji na stronie https://www.facebook.com/sztukaleczenia


ORGANIZATORZY

Sekcja Antropologii Medycznej Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Międzywydziałowe Koło Naukowe Kontaktu z Pacjentem przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJCM
Fundacja Zdrowy Kontakt
Koło Naukowe Historyków Studentów UJ