Wydrukuj tę stronę

Regulamin serwisu etnolodzy.pl

Cieszyn. 15.04.2012

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest zbiorem zasad i przepisów określających prawidłowe działanie strony etnolodzy.pl. Wyznacza ramy tematyczne, wyjaśnia kwestie dotyczące praw autorskich oraz zasady umieszczania materiałów na stronie, których akceptacja jest niezbędna w  celu publikacji.
 2. Misją strony jest popularyzacja działalności naukowej studentów, absolwentów, pracowników naukowych kierunków: etnologii, antropologii kulturowej, oraz kierunków pokrewnych, oraz prezentacja ich dorobku badawczego i artystycznego. Strona dotyczy szeroko zakrojonego obszaru etnologii i antropologii kulturowej, a także dziedzin z nimi związanych. Strona stanowi internetowy zbiór materiałów na powyższy temat: tekstów, fotografii, map, rysunków, oraz fragmentów publikacji.
 3. Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym strony etnolodzy.pl jest Anna Kołodziej.
 4. Twórcą i głównym administratorem strony etnolodzy.pl jest Damian Góra.

 

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Autor przesyłający na adres administracji artykuł, fotografię, plik graficzny, dźwiękowy  lub video, wyraża zgodę na publikację oraz zamieszczenie ewentualnych komentarzy z nim związanych.
 2. Twórca strony zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla niego czasie i kolejności.
 3. Publikacja tekstu na stronie etnolodzy.pl jest nieodpłatna.
 4. Twórca strony zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w przypadku:

- niskiego poziomu merytorycznego, bądź niezgodności z tematyką serwisu,

- wykrycia plagiatu

- wykrycia dublowania i wtórności względem tekstów już opublikowanych

- gdy tekst zawiera treści ksenofobiczne oraz powszechnie uznane za obraźliwe

 1. Twórca strony zastrzega sobie prawo do odrzucenia materiału w całości, lub odesłania autorowi do poprawy
 2. Twórca strony zastrzega sobie do prawo do ewentualnej korekty językowej, oraz merytorycznej, otrzymanego materiału w celu dostosowania go do wymogów publikacji na stronie internetowej.

 

§3 PRAWA AUTORSKIE

 1. Teksty i materiały na stronie etnolodzy.pl można publikować wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem.
 2.  Autorzy  ponoszą pełną odpowiedzialność za treść publikowanych tekstów oraz przypisów.
 3. Twórca strony nie ponosi odpowiedzialności za fałszywą deklarację autorstwa nadesłanych przez użytkowników materiałów.
 4. Osoba przesyłająca tekst to publikacji zachowuje pełnię praw autorskich do niego.
 5. Zabrania się przesyłania prac będących plagiatami w całości lub w części.
 6. W przypadku publikacji na stronie materiałów, których uczestnik nie jest autorem, należy podać źródło, z którego dane materiały pochodzą lub nazwę instytucji posiadającej prawa autorskie. Administrator ma prawo usunąć materiały ze strony, jeśli nie spełniają niniejszych wymogów.
 7. W przypadku publikacji materiałów pozyskanych z innych źródeł użytkownik, ma obowiązek uzyskania pisemnej(mailowej) zgody ich twórców / autorów i przesłania na skrzynkę administracji strony. W przypadku braku tych informacji materiały zostaną usunięte ze strony przez administratora.
 8. Zamieszczone przez użytkownika materiały (zdjęcia/fotografie lub artykuły) są chronione prawem autorskim, przy czym rozumiane są tu, jako powierzona do publikacji kopia, którą twórca strony może modyfikować, w celu zapewnienia atrakcyjności strony i spełnienia wymagań merytoryczno-technicznych.

 

§4 WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 1. Materiały publikowane na stronie powinny spełniać następujące warunki techniczne:

- pliki tekstowe: format ( doc, docx, odt); maksymalna waga ( do 3 MB )

- pliki graficzne:

a) miniaturka do prezentacji na stronie głównej - 200 x 150 pikseli, format ( jpg, gif)

b) autor może przesłać do pięciu zdjęć w formacie ( jpg, gif) i maksymalnej wadze do 300 KB.

c) twórca strony zastrzega sobie prawo do wyboru odpowiednich zdjęć, oraz dostosowania ich do właściwego wyglądu artykułu

d) twórca strony zastrzega sobie prawo do zmiany miniaturki zdjęcia, przesłanego przez autora artykułu, w przypadku uznania pliku graficznego za nieodpowiedni (pod względem merytorycznym, estetycznym, technicznym).

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie na adres e-mail redakcji etnolodzy.pl propozycji publikacji, oznacza zgodę na powyższy regulamin. Każdy publicysta ma obowiązek zapoznania się z regulaminem publikacji.
 2. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.
 3.  Niniejszy regulamin nie podlega publicznej dyskusji na forum publicznym.