Historia Mako, somalijskiej uchodźczyni z sześciorgiem dzieci, która dzięki UNHCR dostała w Etiopii własne, upragnione mieszkanie.
Jednym z najistotniejszych przejawów kaszubskiej sztuki ludowej jest haft kaszubski. Subtelny, dostosowany do wielkości płótna, często ułożony w kształt trójkąta. Tradycyjny haft kaszubski charakteryzuje się bogactwem motywów oraz siedmiobarwną kolorystyką, która nie pozostaje bez znaczenia.
Są na świecie małe narody, które od wieków żyły w cieniu większych sąsiadów. Niektóre z nich rozpływały się w oceanie większych nacji, inne zażarcie walczyły w krwawych bojach o przetrwanie. Dziś możemy zobaczyć, jak członkowie małego narodu obecnego w Polsce wykorzystują Internet jako sposób na uratowanie swojego bytu.
Okres Postu przypomina o zbliżającej się Wielkanocy. Warto jednak choć na chwilę oderwać się od polskiej tradycji i przenieść na kontynent afrykański, gdzie z interesującym obrządkiem spotykamy się w etiopskim Kościele Prawosławnym (Ortodoksyjnym).
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Mini Pond spisała zasady spontanicznego kupowania dla przyjemności. Spece od marketingu przebyli długą drogę by wmówić nam, że konsumpcja wymaga reguł. Udało się. Dzieci rewolucji uwierzyły, że ich styl życia jest efektem samodzielnych wyborów, a to, o czym myślą nie ma nic wspólnego z hasłem reklamowym „ich” marki.  
Dyfuzjonizm jest (obok ewolucjonizmu) jedną z najważniejszych teorii rozwoju społecznego, koncentrującą się na wzajemnym przenikaniu oraz rozprzestrzenianiu się kultur. Traktuje on kultury jako zbiorowości poszczególnych cech specyficzne dla poszczególnych kręgów kulturowych. Dyfuzjonizm rozpatruje kulturę jako dystrybutywną, uznaje ideę rozprzestrzeniania się kultur oraz polikulturowości.

Moduły

Najnowsze wydarzenia