Zmory, strzygi, nocnice, utopce to różne istoty, będące tworami ludzkiej fantazji. Jak zauważa H. Mode „pierwotnie twory te rodziły się w rezultacie naiwnych obserwacji świata, prób tłumaczenia fenomenów, których ówczesna wiedza nie mogła jeszcze wyjaśnić i uzasadnić. Autorka porównując dawne oraz obecne wierzenia na terenie Żywiecczyzny, próbuje wykazać które z nich przetrwały w pamięci ludności i dzięki przekazowi ustnemu nadal mają pewną rację bytu wśród młodzieży.
Społeczeństwo i życie przeniosło się do przestrzeni wirtualnej. To jak wyglądamy i kim jesteśmy na naszych profilach na portalach społecznościowych, określa kim jesteśmy naprawdę. Coraz bardziej prawdziwe staje się powiedzenie: nie ma cię na Google – nie istniejesz. Oczywiście tylko będąc na bieżąco i oglądając każdy odcinek, sprawdzając codziennie pocztę jesteśmy wstanie nadążyć za zmianami.
Śmierć jest jedyną pewną rzeczą, która czeka każdego człowieka, stąd każda kultura wytworzyła wokół niej szereg zwyczajów, obrzędów i rytuałów, które mają umożliwić jej przejście zgodnie z wymogami wiary.  W kulturze judaistycznej śmierć nie jest oczywiście czymś ostatecznym – perspektywa religijna stawia ją w świetle wiecznego życia.
Religijna obrzędowość doroczna towarzyszyła człowiekowi od bardzo dawna. Już w społecznościach plemiennych, gdzie panowały religie pierwotne, święta wyznaczały rytm roku. Oprócz tego pełniła również funkcję ludyczną. Zapewniała integrację i zacieśnienie więzi pomiędzy ludźmi.
Kultura jest w jednostce lub na odwrót, jednostka jest wariantem kultury grupy czy ludzkości jako takiej. Przedsionek piekła metodologicznego. Prawda jest taka że każdy wybór może być słuszny do momentu, w którym nie zaczniemy przekładać wyników pracy nad jednostką na ogół i odwrotnie – z ogółu na jednostkę.
Słowo ma moc sprawczą. Według wiary chrześcijańskiej Bóg wypowiedział słowa i stworzył świat. Słowa posiadają wielką moc. Przekonani o tym nasi przodkowie pochodzący z pierwotnej kultury oralnej traktowali słowo jako ekwiwalent zdarzenia.Koniecznym jest dostrzeżenie różnicy,  która zachodzi pomiędzy słowem jako narzędziem kultury oralnej a słowem jako środkiem wyrazu w kulturze pisma.
Strona 5 z 5

Moduły

Najnowsze wydarzenia