W kulturze tradycyjnej dom jest mieszkaniem człowieka, miejscem narodzin i śmierci, uniwersalnym modelem w budowaniu Wszechświata; Dom ma ściśle wytyczone granice, których przekroczenie  stawia nas w sytuacji doświadczenia bycia w drodze.
Trzecia płeć? Dziś możemy mówić o kształtowaniu się zupełnie nowej kategorii, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn  – unisex. Kobiety stają się bardziej męskie, mężczyźni niewieścieją. Wszelkie wyraziste granice między płciami zatracają się.
Organizowane latem w miastach festiwale, co prawda na krótko, ale w zauważalny sposób zmieniają zwyczajny rytm funkcjonowania tych miejscowości. Imprezy tego rodzaju stają się źródłem niecodziennych, w większości efemerycznych zjawisk, których badanie pozwala uzyskać wiedzę przydatną do ogólnego wnioskowania na temat przemian kulturowych współczesnych miast.
Tematyką tożsamości Żuławiaków zajmowało się już paru autorów. Nie ma jednej, raz na zawsze określonej tożsamości, czy raczej jej poczucia, oraz nie ma jednej wspólnej wszystkim ludziom takiej samej pamięci, tak jednostkowej, jak i społecznej. Idąc tym tropem, autorka artykułu próbuje spojrzeć na wskazane zagadnienie z zupełnie nowego punktu, dokonując analizy rozmaitych aspektów pamięci jako wyznaczników tożsamości mieszkańców Żuław. 
Posługując się nazwą ‘graffiti’ w dyskursie antropologicznym, mamy na myśli pewne treści umieszczone przez anonimowych ludzi w przestrzeni publicznej. Jest to dość ogólne pojmowanie tego zjawiska, które po wnikliwym przyjrzeniu się, jest o wiele bardziej złożone, niż mogło się to początkowo wydawać.
Ideologia w pewnym sensie tworzy klasę. Właściwie to  tylko ideologia uświadamia swym wyznawcom wspólnotę ich interesów, losów i zdań, przekształcając ten luźny zbiór w klasę we właściwym tego słowa znaczeniu. Czy można zatem mówić o ustawicznych walkach ideologii klas w naukach społecznych?

Moduły

Najnowsze wydarzenia