Wyroby rękodzielnicze stanowią istotną gałąź irańskiego rynku. Isfahan słynie w całym kraju z unikalnych produktów wytwarzanych przez cechy. Można nabyć je tylko w tym mieście. Obszar ten jest istnym zagłębiem rzemiosła artystycznego, mówi się o ponad 195 rodzajach rękodzieła wykonywanego w prowincji isfahańskiej.
Zwrot performatywny wiąże się nie tylko z antropologią czy socjologią. Obejmuje on wszystkie nauki społeczne i humanistyczne, dając nadzieję na  opuszczenie mielizn postmodernizmu. Badacz nie musi  już być bezradnym dzieckiem, któremu wolno tylko obserwować i się uczyć.
Candomble, to animistyczna religia afroamerykańska, praktykowana głównie w Brazylii, a także Argentynie i Meksyku. Turyści identyfikują ją głównie z kolorowymi i pełnymi ekspresji  tańcami, nie będąc świadomymi,  że ich oczom ukazuje się misternie wyreżyserowane widowisko. Co kryje się za obowiązującą obcych normą przyzwolenia?
Swoboda z jaką obecnie używa się terminu „sztuka” stwarza wrażenie, że każdy bez problemu wie, co owe pojęcie oznacza. Nic bardziej mylnego! Gdyby zadać pytanie: „co to jest sztuka?” i „jak określony wytwór kulturowy staje się sztuką?” odpowiedź nie byłaby taka prosta. Intuicyjne wyczucie jest w tym przypadku niewystarczające, a owo pojęcie nie zawsze oznaczało to samo...
W polskich pracach naukowych, bardzo ciężko spotkać opracowania dotyczące Landjahru, odnoszącego się do pracy na roli w ramach programu oświaty na rzecz nazistowskich Niemiec.  Autor artykułu dokonuje próby charakterystyki pojęcia, na przykładzie powiatu mikołowskiego.
Co łączy zespoły rockowe z opisem gęstym Clifforda Geertza ? Na to pytanie pomoże odpowiedzieć niniejszy artykuł, ilustrujący poglądy badacza na teorię tworzenia etnografii oraz próbę ich zastosowania do antropologicznej analizy fenomenu młodzieżowych zespołów rockowych.    

Moduły

Najnowsze wydarzenia